بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید...برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

از سال 1391 یعنی در اوایل راه افتادن معاملات آنلاین کار در بورس را شروع کردم. ابتدا این تجربه من بصورت معاملات تجربی و شانسی بود که نتیجه آن بصورت یک معامله سود و معامله بعدی در ضرر بود. بعدها یعنی سال 1393 تا 1394 کم کم با وب سایتها و شبکه های اجتماعی که اطلاعات بورسی ارایه میکردند آشنا شدم. این شبکه ها در اصطلاح سیگنال فروشی میکردند. در برخی موارد این سیگنالها برای من مفید و برخی اوقات هم برایم ضرر بهمراه داشت. آخر سر ، در سال 1395 تصمیم گرفتم خودم به آموختن تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی ،روانشناسی معاملات و برخی تکنیکهای معاملاتی بپردازم و نتیجه آن افزایش بهره وری سرمایه گذاری های من در بورس اوراق بهادار شده هست. هر چند در این مسیر راه بسیار طولانی در پیش دارم. پس من نه استاد بورسم و نه ادعایی دارم!